Şirket bir önceki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bildirimde, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranını %480,64 oranında açıklarken, 13 Haziran’da revize olarak yayınladığı bildirimde ise bu oranı %474,193 olarak paylaştı. Aynı zamanda 360 milyon TL olarak duyurulan sermaye 356 milyon TL olarak güncellendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamanın tamamında aşağıdaki ifadeler yer aldı.

bossa bedelsiz

Şirketimizin 09.05.2022 tarihindeki KAP açıklamasıyla duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde, 360.000.000.-TL olarak bildirilen sermayenin 356.000.000.-TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 13.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla;

Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı

Mevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin; 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 356.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %474,19354),

Artırılan 294.000.000.-TL'nin 273.382.674,51 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından karşılanmasına,

Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %474,19354 oranında bedelsiz hisse verilmesine,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.