Şirket, bugün hak kullanım tarihi hakkında açıklamada bulundu. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 02.09.2022 olarak duyuruldu.

Avrupa Birliğine Milyonlarca Dolarlık İhracat Yapacak! Savunma Sanayi Şirketi Açıkladı Avrupa Birliğine Milyonlarca Dolarlık İhracat Yapacak! Savunma Sanayi Şirketi Açıkladı

25 Ağustos’ta onay alan Kontrolmatik, ödeme tarihi olarak ise 05.09.2022 olarak KAP üzerinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;

kontr bedelsiz tarihi

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 161.937.500 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1245 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.

Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 38.062.500 TL'den 200.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 161.937.500.-TL tutarındaki payların 01.09.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.