Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2 taksit ile toplamda 34 milyon TL kâr payı dağıtımı onaylandı.

Bera Holding, 2022’de dönem satış hasılatını 2021’in aynı dönemine göre %98,8 artış olduğunu, dönem faaliyet karını öndeki döneme göre %322 artışla 365.794.354 TL’ye çıkararak, dönem net karını ise %377 artırarak 351.739.106 TL olarak gerçekleştirmişti.

KAP üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

23.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda;

100 Lotunuz 373 Lot Olacak! Tarih Ve Detaylar Açıklandı 100 Lotunuz 373 Lot Olacak! Tarih Ve Detaylar Açıklandı

bera temettü tablo

2021 Yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 176.885.719,81 TL'den 29.310.946,34 TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 84.396.102,86 TL dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermaye tutarının %10'una tekabül eden tutarda 17.080.000 TL'si 1.Temettü ve 17.080.000 TL'si 2.Temettü olmak üzere brüt 34.160.000 TL nakit kar payı dağıtılması,

Nakit Kar Payı ödemesinin 01.07.2022 ile 31.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.