Bera Holding (BERA), SPK’ya bugün (24 Ekim 2022) yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulundu.

Bera Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun olumlu bulunması halinde, şirket 341.600.000 TL mevcut sermayesini, 683.200.000 TL’ye çıkaracak.

SPK’ya yapılan başvuruya dair KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

bera bedelsiz başvurusu

SPK, 2 Dev Bankanın Sermaye Artırımını Onayladı SPK, 2 Dev Bankanın Sermaye Artırımını Onayladı

Şirketimizin 13/10/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 341.600.000 TL artırılarak 341.600.000 TL'den 683.200.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 341.600.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%100) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği, aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuz 19 Ekim 2022 tarihli toplantısında; sermayeye ilave edilen 341.600.000 TL'nin, 19 Ekim 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan 341.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin tadili ve İhraç Belgesinin onaylanmasına ilişkin olarak 24 Ekim 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.