Borsa İstanbul’da payları #BRKSN koduyla işlem gören Berkosan Yalıtım, bugün (28 Ekim) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, yüzde 100 oranında bedelsiz kararı aldı.

Berkosan Yalıtım, Sermaye Piyasası Kurulu’na mevcut sermayesini 15.600.000 TL’den 31.200.000 TL’ye çıkarmak için başvuruda bulunacak. Yönetim Kurulu’nun 4 madde halinde açıkladığı kararlar, KAP üzerinden şöyle açıklandı;

brksn bedelsiz

1. Şirketimizin, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.600.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak 31.200.000.- TL ‘ye çıkarılmasına,

SPK’dan 1’i Bedelsiz, 2 Sermaye Artırımına Onay SPK’dan 1’i Bedelsiz, 2 Sermaye Artırımına Onay

2. Artırılan 15.600.000.-TL'nin tamamının geçmiş yıllar karlarından (2020 - 2021 Yılları Karlarından) karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,

3. İhraç edilecek payların, şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre , nama yazılı A Grubu paylara A Grubu nama , B Grubu hamiline yazılı paylara, B Grubu hamiline pay şeklinde ihraç edilmesine,

4. Bahse konu karar kapsamında , Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve sürece ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürünün yetkilendirilmesine , oy birliği ile karar verilmiştir.