İki taksit halinde toplamda net 2,70 TL ödeyecek şirketin, ilk nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Haziran 2022, pay başına 1,35 TL olarak duyuruldu.

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 15 Haziran 2022

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 17 Haziran 2022

Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih ise 16 Haziran 2022

bimas temettü

Bim Birleşik Mağazaları’nın KAP üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşağıdaki ifadeler yer aldı;

Ortaklara ödenmiş sermayenin %300'üne isabet eden brüt 1.821.600.000 TL 'nin 2021 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

- 179.124.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasına, karar verilmiştir.