SPK Onayladı, 345.000.000 TL'lik Bedelsiz Dağıtacak SPK Onayladı, 345.000.000 TL'lik Bedelsiz Dağıtacak

* 30.05.2023 (bugün) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'dan onayı alındı, ortaklara brüt 14,3 milyon TL, net 12,9 milyon TL nakit kâr payı dağıtılıyor.

* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 12,9 milyon TL olarak beyan edildi.
* 1 TL nominal değerde hisse senedine toplamda % 3 oranında ve 0,03 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

* Nakit kar payı ödemesine 12 Haziran’da başlanacağı görülüyor.

odeme

* Yapılan duyuruda;
“Şirketimizin 30.05.2023 tarhinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Yönetim kurulumuzun 02.05.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2022 yılında net dönem kârının 100.674.223 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 84.104.859,95 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında;
brüt 14.380.660,53 TL (ondörtmilyonüçyüzseksenbinaltıyüzaltmış TL- elliüçkuruş) tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin önerisi ile kâr dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak tarihinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.”
denilmekte.

odeme-2-1

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) Firması Faaliyeti Nedir?

Faaliyeti : Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı
Kuruluş : 18.08.1998
Merkez : Sarıyer / İstanbul
Sermaye : 431.419.816 TL
Halka Arz Tarihi : Şubat 2022

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) firması Borsada Bugün (30.05.2023) Nasıl?

* BIST100 bugün (30.05.2023) 13:00 itibariyle 4.924,36 seviyesinde %3,27 yükselişle seyrediyor.
* KLSYN hissesi ise 3,99 TL ‘den ve % 3,64 oranında artış yönünde seyretmekte.