BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı BİST'de İşlem Gören Şirket, Enerji Şirketinin Yüzde 45'ini Satın Aldı

TGS Dış Ticaret A.Ş. hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da #TGSAS koduyla işlem görmektedir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı süresi dolduğu için SPK'ya başvurmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu şirketin 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL‘ye çıkarılmasına  karar verdi. Sermaye tavanın geçerlilik süresi 2022 ile 2026 yılları arasında beş yıl olacak.

SPK tarafından kabul edilen düzenlemeyle Şirket'in Esas Sözleşmesinin 6 maddesinde kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon TL ve her biri 1 Kr itibari değerde 10 milyar adet paya bölünmüş olarak düzeltildi.

TGS Dış Ticaret Payları

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022 ile 2026 yılları arasında kalan 5 yıl içinde geçerli olacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15 milyon TL olup, her biri 1 Kr itibari değerde; 120 milyon adet A grubu nama yazılı ve 1 milyar 380 milyon adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon adet paya bölünmüştür. A grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanımlanmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.