Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması gibi konularda faaliyetlerini sürdüren Birikim Varlık Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunu tamamladı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Birikim Varlık Yönetim, 12.000.000 adet payını halka arz edecek.  Şirketin halka arz öncesi mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %24 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %21,43 olacak.

Birikim Varlık Yönetimi’ne ait 12.000.000 adet payın halka arzı için 2 iş günü boyunca talep toplanması planlanırken, halka arzın Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

birlik varlık yönetim

Birikim Varlık Halka Arz Detayları (Taslak İzahnameye Göre)

Halka arz kodu; #BRKVY

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; Açıklanmadı                                                

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 12.000.000

RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Tahsisat oranları; Açıklanmadı

Finansal Durum

Şirketin 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren finansal yıllardaki finansal durum tablosu;

finansal durum-1

Fon Durumu ve Borçlanma

Birikim Varlık Yönetim’in izahnameye konu finansal tablo dönemleri itibarıyla finansal borçları ve net borçluluk tutarları;

fon durumu

Şirketin net finansal borç durumu 2019 yılında 71.496 bin TL iken, 2020 yılında %10 azalarak 64.535 bin TL’ye gerilemiştir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla ise şirketin net finansal borcu kalmamıştır.

Birikim Varlık Faaliyet Konuları

• Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması,

• Alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların satışı, işletilmesi, kiralanması ve geliştirilmesi,

• Alacaklarını tahsil etmek amacıyla faaliyette bulunmak ve bunlara yatırım yapılarak iştigal konuları itibariyle gelişme potansiyeli bulunan müşterilere ilave finansman/sermaye temini dahil yeniden yapılandırma/iyileştirme çalışmaları yapılması,

• Bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesi,

• Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.