Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024

Yapılan açıklamada, 29 Eylül 2022 tarihli SPK bülteninde belirtilen BİRKO Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan ve Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada verilen kararla; BİRKO Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye, Hikmet Bekil, Oğuz Ecemiş ve Selma Kurşun Yönetim Kayyumu olarak atandı.

birko koyunlular kayyum

Pay sahiplerine yapılan bu açıklamada, Mahkeme Kararı da yayınlandı;

"Sermaye Piyasası Kurulu tarafından SPK kanunu 92/1-c maddesi uyarınca açılan davada mahkemenin 12.10.2022 tarih ve 2022/208 sayılı kararı ile aynen " Sermaye Piyasası Kurulu'nun kendisine gelen talepler ve şikayetler üzerine davalı şirket hakkında yapılan denetimlerin sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu 92/1-c maddesi uyarınca Kurulun karar aldığı ve davalı yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelem eler ve denetim raporu incelendiğinde; yönetim kurulu üyelerinin, milyon dolar zarar yaratacak şekilde şirkete zarar verdiği, içini boşalttıkları ve haklarında yaptıkları tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu, mahkememizden de yine ilgili maddece Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarının talep edildiği görülmüştür.

Hukuk Hakimi taleple bağlı olmakla birlikte som ut olayı hukuk norm una göre yorum lam ak durumundadır. İş bu davada da TTK 531 maddesince öngörülmüş olan hakimin resen müdahale yetkisini kullanmasını gerektirecek haklı sebeplere dayanılarak açılmış bulunmakla, yönetim kurulu üyelerinin haklarındaki soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine şirketin devamı için yönetim kayyım ı atanması uygun görülmüştür.

Nitekim talep de buna ilişkindir. TTK 531 uyarınca haklı sebep yönünden inceleme yapılacak olursa "şirketin, çoğunluk pay sahibi tarafından kötü yönetilmesi sebebiyle m ali sıkıntı içinde bulunması, şirket kasasının sistem atik bir şekilde boşaltılması” durumlarının yetkili talep eden kurum tarafından tespit edildiği açık olmakla, soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunun görevinin engellenmesi hususunda haklı sebebin varlığı açıktır. Nitekim belirlenen hususlar suç teşkil etm ekte ve şirketin içinin boşaltıldığı denetim raporları ile sabit görülmektedir."