Hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da #EMKEL koduyla işlem gören Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Mart ayı sipariş tutarının 17,5 milyon TL olduğunu açıkladı. Böylece toplam sipariş tutarı 93,6 milyon TL oldu.

Emek Elektrik 1969 yılından beri yurt içi ve yurt dışında çalışan uluslararası bir firmadır. Şirket ölçü transformatörleri üretiyor. Mart ayında; Ülkemizden ve Avustralya, Azerbaycan, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Irak, Litvanya, Malezya, Mozambik, Portekiz, Tayland, Tayvan, Vietnam'dan 17 milyon 465 bin 583 TL tutarında sipariş aldı. Mart ayı sonu itibariyle Şirketin elindeki sipariş miktarı 93 milyon 554 bin 84 TL'ya ulaştı.

Park Elektrik, Yüzde 137 Oranındaki Bedelsizi Duyurdu Park Elektrik, Yüzde 137 Oranındaki Bedelsizi Duyurdu

Emek Elektrik Sermayesi ve Paylar

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL’dır. Payların her biri 1 TL itibari değerde olup, sermaye 300 milyon adet paya bölünmüştür. “Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021–2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.” Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 75 milyon TL olup; her biri 1 TL itibari değerde, 75 milyon adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2021 – 2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.