MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımları A.Ş. 'ye ait hisselere 13 Mayıs'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazar'ında #MMCAS koduyla işlem gören MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımları A.Ş. 'ye emir paketi tedbiri getirildi. BİST'te; MMC'ye, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında şirket paylarına emir paketi tedbiri uygulanacağı bildirimi yayınlandı. VBTS kapsamında şirket paylarına uygulanacak emir paketi tedbiri 13 Mayıs 2022'ye kadar sürecek.

BİST'te Yayınlanan Bildirimin Detayları

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MMCAS.E payları 15 Nisan 2022 tarihi seans başı işlemlerden 13 Mayıs 2022 tarihi seans sonu işlemlerine kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti

MMC Sanayi Sermaye ve Pay Durumu

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50 milyon olup, her biri 1 TL itibari değerde 50 milyon adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 13 milyon 336 bin 879 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde; A grubu 470 bin 713,37 adet nama yazılı, B grubu 470 bin 713,37 adet nama yazılı, C grubu 12 milyon 395 bin 452,26 adet hamiline yazılı, olmak üzere toplam 13 milyon 336 adet 879 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir.