Sermaye Piyasası Kurulu’nun bülteninde yer alan bilgilere göre, BMS Tel, 17,50 TL sabit fiyat ile halka arz ediyor.

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplamda 10.875.000 adet payın satışı, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı ile gerçekleşecek olan halka arz edilecek olan payların, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı %29,77 olacak.

bms halka arz tablo

EŞİT DAĞITIM İLE HALKA ARZ EDECEK

BMS Tel halka arzı, Garanti Yatırım liderliğinde “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile halka arz edecek. Halka arzda 2 iş günü süreyle talep toplanacak ve tüm yatırımcılara eşit dağıtım ile payların dağılımı gerçekleşecek.

BMS Tel’in halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, işlem yapma yetkisi bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan taleplerini iletebilecek.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) Halka Arz Tarihi ve Detayları Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) Halka Arz Tarihi ve Detayları

Borsa’da satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için, BİAŞ üyesi Yatırım Kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların, hesaplarında bulunan bakiye ile sadece alım gerçekleştirebilecek.

bms halka arz sonrası

FİYAT İSTİKRARI İŞLEMLERİ PLANLANIYOR

Garanti Yatırım, BMS TEL halka arzında, şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlıyor. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı 30 gün olarak bilinirken, Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüdü de bulunmuyor.

ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTLER

BMS Tel, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt ediyor.

HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANILACAĞI ALANLAR

İhraç edilecek olan 6.525.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra;

%20 - %30 üretim faaliyetlerinin artırılması amacıyla planlanan yatırımların finansmanı için,

%20 - %30 oranındaki tutar finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla borçlarının bir kısmının kapatılması için ve,

%45 - %55 oranındaki tutar ise ihtiyaç duyulacak işletme sermayesinin finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Şirket ortakları, toplamda 4.350.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olup, bu satıştan şirkete herhangi bir fon girişi olmayacak.