Sektöründe kendisini ispatlamış ve önemli bir yere sahip olan BMS TEL, sermaye artırımı ve ortak satış ile, Borsa’da satış yöntemiyle halka arz edecek.

Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için 14 Mart 2022 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuruda bulundu.

Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den 36.525.000 TL’ye çıkarılmasıyla, 6.525.000 TL nominal değerli pay ve ortaklardan Ahmet Rauf Mollaoğlu’nun sahip olduğu 1.450.000 TL, Ali Zontur’un sahip olduğu 1.450.000 TL ve Mustafa Zontur’un 1.450.000 TL nominal değerli payları ile birlikte, toplamda 10.875.000 adet payın satışı gerçekleşecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı ile gerçekleşecek olan halka arz edilecek olan payların, şirketin çıkarılmış sermayesine oranı %29,77 olacak.

SATIŞ YÖNTEMİ

BMS Tel halka arzı, Garanti Yatırım liderliğinde “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile halka arz edecek. Halka arzda 2 iş günü süreyle talep toplanacak ve tüm yatırımcılara eşit dağıtım ile payların dağılımı gerçekleşecek.

BMS Tel’in halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, işlem yapma yetkisi bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan taleplerini iletebilecek.

Borsa’da satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile paylar satışa sunulacağı için, BİAŞ üyesi Yatırım Kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların, hesaplarında bulunan bakiye ile sadece alım gerçekleştirebilecek.

FİYAT İSTİKRARI İŞLEMLERİ PLANLANIYOR

Garanti Yatırım, BMS TEL halka arzında, şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlıyor. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı 30 gün olarak bilinirken, Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüdü de bulunmuyor.

bms halka arz

ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTLER

BMS Tel, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt ediyor.

HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANILACAĞI ALANLAR

İhraç edilecek olan 6.525.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra;

%20 - %30 üretim faaliyetlerinin artırılması amacıyla planlanan yatırımların finansmanı için,

%20 - %30 oranındaki tutar finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla borçlarının bir kısmının kapatılması için ve,

TABGD'nin Ardından En Büyük İkinci Halka Arz Geliyor TABGD'nin Ardından En Büyük İkinci Halka Arz Geliyor

%45 - %55 oranındaki tutar ise ihtiyaç duyulacak işletme sermayesinin finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Şirket ortakları, toplamda 4.350.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olup, bu satıştan şirkete herhangi bir fon girişi olmayacak.