Amerikan yatırım bankası olan Bank Of America (BOFA)'nın bu hafta alım yaptığı hisseleri bu yazımızda sizler için derledik. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) ve Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA) hisselerindeki BOFA alımları yatırımcı tarafından oldukça ilgi çekmiş durumda.

BOFA'nın Bu Hafta Alım Yaptığı Hisseler

Amerikan Yatırım Bankası BOFA'nın 22-26 Mayıs 2023 tarihlerinde alım yaptığı Borsa İstanbul hisselerini yazdık.

Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı

alim

Bank Of America Faaliyeti Nedir ?

15 Ekim 1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Ağustos 1991 tarih ve 1991/2066 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile verilen izne istinaden kurulan Tat Yatırım Bankası A.Ş., 6 Şubat 1992 tarihinde tescilini müteakip 12 Şubat 1992 tarihinde Ana Sözleşmesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması üzerine yatırım bankası statüsünde faaliyet göstermeye başlamıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı karar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülmesi üzerine, Tat Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin %99,999’unu temsil eden paylar 7 Aralık 2006 tarihinde Merrill Lynch European Asset Holdings Inc. tarafından devralınarak, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 1 Şubat 2007 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile ticari unvanı ve işletme adı “Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.” (MLYB) olarak değiştirilmiştir. MLYB’nın yatırım bankası statüsü nedeniyle mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır ve merkezi İstanbul’da olup, herhangi bir şubesi yoktur.

Editör: Ece Çavuşlu