Boğaziçi Beton Halka Arzı Bireysele Eşit Dağıtım İle Yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayından geçen Boğaziçi Beton Halka Arzı, yapılan değişiklik ile birlikte, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım ile yapılacak.

20 Mayıs’ta SPK bülteninde onaylandığı duyurulan halka arzda;

Bireysel yatırımcıya %60 oranla 68.400.000 LOT

Kurumsal yatırımcıya %30 oranla 34.200.000 LOT

Yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 11.400.000 LOT dağıtım yapılacak.

Halka arzda 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca 3.50 TL sabit fiyat ile talep gönderilebilecek. Borsada şirketin hissesi #BOBET kodu ile işlem görecek.

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL’den 380 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Verilen Taahhütler

Şirket’in mevcut ortakları tarafından, SPK’nın VII-128 .1 sayılı pay tebliğinin 8. Maddesi uyarınca, SPK’ya 22.03.2021 tarihli yazılı taahhüt sunulmuştur. Anılan taahhüt kapsamında Şirket’in mevcut ortağı olan Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, SPK‘nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 8. Maddesi uyarınca, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) elinde bulunduracağı Şirket paylarını Halka arz fiyatının altında ki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını ve bu payların Halka Arz fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa dışında satılan payları alanlarında bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.