Borsada Kol Kesmek Nedir?

Borsada kol kesmek tabiri “zararı durdur” olarak da tanımlanan bir emir tipidir. Bu emir açık pozisyonda olduğunda kişinin aleyhine bir hareketlenme olması durumunda veya olması ihtimalinde verilen bir emirdir. Verilen bu emir sayesinde ise kişilerin zararlarının büyümesi önlenmekte ve ortaya çıkan risk kaynaklarının sayısal bir şekilde risk kalkanı ile güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Borsada verilen bu emirler yatırımcıların ileriye yönelik olarak yaptıkları pozisyon kapatma emirlerinde ve emir türünün tek işlevli olmasında yatırılan miktarın ortaya çıkabilecek olan zararlarını büyük bir oranda kurtarmasını, korumasını sağlamaktadır. Yatırımcıların açık pozisyonunun olması durumunda ise dilediği fiyatta stop emri verebilmesini de sağlamaktadır.

Borsada yapılan satış işlemlerinde daha önceden girilmiş olan fiyatların üstünde belirlenen noktaya ulaşılınca pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını sağlayan bir özelliği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ise alış işlemleri esnasında var olan fiyatın altında daha önceden belirlenmiş olan fiyat tutarına girildiğinde ise o fiyat tutarında sistemin kendini kapatarak verdiği emirlere Stop Loss denilmektedir.

Borsada kol kesmek bu yüzden de borsa terimleri arasında oluşabilecek olan zararı durdurma olarak tanımlanmaktadır. Hem küçük yatırımcılar hem de büyük yatırımcılar yatırım yaptıkları esnada kullandıkları finansal aracın fiyat hareketlerinin beklendiği gibi gitmemesi ile karşı karşıya geldiklerinde ise zararlarının daha büyük meblağlara çıkmaması için finansal aracı zarar ile ellerinden çıkarmaya çalışmaktadır. Bu durumda ise zararlarının daha büyük miktarlarına çıkacağını düşünen yatırımcılar daha düşük bir zarar ile yatırımdan çekilmek için kol kesme işlemini yapmaktadırlar. Borsada yatırım yapan kişiler ise kendi jargonlarında bu işleme zarar kesmek, zararı durdurmak veya borsada kol kesmek olarak kullanmaktadır.

Kol kesme işlemi ise yatırımcıların kendilerinin istedikleri zaman zarara uğradıklarını fark ettiklerinde kabul edebileceği bir miktarda verilecek olan kritik bir karar özelliği taşımaktadır. Bu karar verildikten sonra istenilir ise daha çok zarar edilerek elde tutulan finansal yatırım borcu katlanmakta veya finansal yatırım aracı elden çıkarılarak zarar edilen miktarın kapanma oranı daha da düşük seviyelerde kalmaktadır. Kararın bu kadar riskli ve hızlı karar verilmesi ise birçok yatırımcının en çok zorlandığı alanlardan biri olmaktadır.

Borsada Kol Kesmenin Avantajları

Borsada kol kesmek yatırımcıların zarara uğramaması veya uğradıkları zaman en az hasar ile ayrılmalarına verilen jargona denmektedir. Bu yüzden de birçok avantajı bulunmaktadır;

-Zarar miktarını minimum seviyede tutulmasını sağlar.

-Otomatik bir işlem olması oluşabilecek zararı hızlı bir şekilde önüne geçer.

-Yatırım miktarının zarara uğramaması için önceden oluşabilecek olan risklerin önüne geçer.

-Zarar oluşması durumunda yatırım finansal aracının hızlı bir şekilde elden çıkarılmasını sağlar.

Borsada Stop Loss Ne Demek?

Borsada kol kesmek veya borsada stop loss olası bir zarar durumu ile karşı karşıya kalındığında belirlenmiş olan fiyatın seviye olarak o miktara gelmesi durumunda otomatik olarak kapatılmasına ve zararın fazla bir miktara ulaşmamasını sağlamaktadır.

Sisteme verilen kol kesmek veya stop loss gibi emir türlerine genellikle zararı durdur emirleri denilmektedir. Stop Loss emiri genellikle yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir emir türüdür. Bu emir sayesinde ise katlanılabilecek olan zarar seviyesi yatırımcılar tarafından daha önceden belirlenmesi sağlanmaktadır. Böylelikle yatırımcıların daha fazla bir zarar oluşumunun ortaya çıkmadan engellenmesi sağlanmaktadır.

Stop Loss emir türünü kullanan yatırımcılar sadece bu emir türünü satış işlemlerinde kullanmamaktadır. Stop Loss ise satış işlemlerinin yanı sıra alış işlemleri için de kullanılan bir emir türü özelliği taşımaktadır.