Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 12 Nisan 2022'de brüt yüzde 568, net yüzde 511 temettü verecek.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 12 Nisan 2022'de brüt yüzde 568, net yüzde 511 temettü verecek.

Şirketin, 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt 5,6818181 TL; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı brüt oranı ise %568,18181 'dir. Nakit kar payı ödeme stopajı %10'dur. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net 5,1136362 TL; 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net oranı %511,36362 olarak belirlenmiştir. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Nisan 2002 ; ödeme tarihi 12 Nisan 2022 'dir.

14 Hissenin Tedbir Kısıtlaması Kalkıyor 14 Hissenin Tedbir Kısıtlaması Kalkıyor