CVK Madencilik, KAP’ta yaptığı açıklamada, krom üretimi yapan bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz edileceğini ve Ferrokrom Üretim Tesisi kurulacağını bildirdi.

cvk-madencilik-cvkmd-halka-arz

Şirketin Yüzde 92'si CVKMD'e Ait

Borsada CVKMD kodu ile işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Hayri Ögelman Madencilik A.Ş’nin yüzde 96,21’ine sahip. Hayri Ögelman Madencilik, Türkiye’nin önde gelen krom üretici şirketlerinden biri.

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

Şirket, 5 ocak 2024 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, halka arz sürecini başlattığını ve krom madenini değerli bir ürün haline getirmek için Ferrokrom Üretim Tesisi inşa etmeye karar verdiğini duyurdu. Bu karar, CVK Madencilik tarafından da kamuoyu ile paylaşıldı.

Halka Arz İçin SPK'ya Başvuracak

Hayri Ögelman Madencilik, halka arzından elde edeceği gelirin bir bölümünü, madencilik sektörüne yeni bir katkı sağlayacak olan Ferrokrom Üretim Tesisi için harcayacak. Şirket, halka arzını bu amaç doğrultusunda planlıyor. Ayrıca, şirket esas sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yaparak, Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçmek için SPK’ya başvuracak.

Halka Arz Hakkındaki KAP Açıklaması

CVK Madencilik (CVKMD) tarafından Hayri Ögelman Madencilik'in halka arzına ilişkin yapılan KAP açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Şirketimizin %96,21 oranında bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 05.01.2024 tarihli toplantısında almış olduğu 2024/01 numaralı karara istinaden;

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. olarak Cumhuriyetimizin imkanlarının sağladığı güçten ve krom üretiminde/ihracatında ülkemizin öncü firmalarından biri olmanın verdiği cesaretten hareketle;

1) Yerli ve Milli bir proje olarak krom madeninin yüksek katma değer oluşturacak şekilde değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte bir Ferrokrom Üretim Tesisi'nin ülkemiz sanayisine kazandırılması için gerekli fizibilite ve finansman temini çalışmalarının başlatılmasına,

2) Bu kapsamda, gerekli finansman temininde özkaynak finansman yöntemlerinden faydalanılmasına ve öncelikli olarak Şirketimiz paylarının halka arz edilmesi konusunun gündeme alınmasına,

3) Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünün ülkemiz ağır sanayisine ve madencilik sektörüne kazandırılması amaçlanan Ferrokrom Üretim Tesisi için yapılacak satın alma ve yatırımlarda değerlendirilmesine ve halka arzın da bu doğrultuda kurgulanmasına,

4) Halka arz süreci için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına,

5) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvurulara esas teşkil edecek bilgi, belge ve raporların hazırlanması kapsamında gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,

6) Bu kapsamda, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir."