Borusan Yatırım ve Pazarlama’nın Yönetim Kurulu toplanarak, 2022 yılı kârının dağıtımı hususunu, 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildiğini KAP üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı.

Şirketin KAP üzerinden, ödenecek nakit temettü dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı;

bryat temettü

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

2022 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Böylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 31 Mart 2023 tarihine kadar nakden ödenmesi ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.