BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (BRKO) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama da bedelsiz sermaye artırımı yönelik açıklama yaptı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada; 8.000.000 lira sermaye artışı olacağını, artırılacak sermayenin de ''Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi'' şirketine tahsis edileceği bildirildi.

BRKO KAP Açıklaması  

Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL'sına çıkarılmasına ve 40.000.000.TL fon elde edilmesine;

Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımı yapılmasına;

Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine,

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olup;

brko-sermaye-artirimi

BRKO Faaliyeti Nedir ?

Türk sanayisine örnek gösterilen Birko A.Ş. 1972 yılında Koyunlu kasabası halkı tarafından kurulmuştur.

Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti Art Arda Siparişler İle Hisse Yükselişe Geçti

Kuruluş aşamasında bir araya gelen kasabanın önde gelen insanları, kasabada ya da il dışında yaşayan herkesin katılımını sağlayacak bir toplantı düzenlenmesine karar verdiler. Kasabalılar, kendi doğdukları yaşadıkları topraklara hem kazancı, hem istihdamı yüksek olan bir yatırım yapmaya karar verdiler. Herkes gücü yettiğince ortaya sermaye koyarak kasabanın kaderini değiştirecek Birko A.Ş.’nin kurulmasına yardım etti. Kasabanın önde gelen insanlarının gayreti ile bu yatırım için kısa sürede yüzlerce küçük sermaye bir araya getirildi. İmzalar atıldı ve 1970 yılında başlayan bu konudaki girişimler meyvesini 1972 yılında vererek, Koyunlu’luları sembolize eden Birko A.Ş. (BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLU’LULAR MENSUCAT TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) kuruldu.

Şirket kendi sermayesi ile 1972 yılında başladığı yatırımlarına her üç beş yılda bir yeni tesisi devreye sokarak her geçen gün büyümeye devam etti. Hem sermaye artırımı, hem kar dağıtımı ile yatırımcısına ciddi oranlarda kazanımlar sağlamaktadır.