Payları Borsa İstanbul’da, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören Türk Tuborg (TBORG), bu hafta pay başına 2,23 TL nakit temettü verecek.

Şirketin net dönem kârı 1.204.233.000 TL olurken, toplamda 720.000.000 TL kar payı dağıtmış olacak.

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 03.08.2022

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih, 04.08.2022

Eczacıbaşı’ndan 1,70 TL Hisse Başına Temettü Eczacıbaşı’ndan 1,70 TL Hisse Başına Temettü

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih, 05.08.2022

türk tuborg temettü

Türk Tuborg’un dağıtacağı nakit temettü ile ilgili yaptığı KAP açıklaması ise şöyle;

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda 800.000.000 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 78.387.459 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına karar verilmiştir.