BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler

Yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek olan Türk Telekomünikasyon, dağıtımına 28 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. Dağıtılacak brüt kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı %86

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 28 Nisan 2022

Pay başına ödenecek nakit temettü tutarı 1.2740 TL

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 29 Nisan 2022

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 05 Mayıs 2022

ttkom temettü tablo

Nakit temettü ödemesine dair şirketin KAP üzerinden yapmış olduğu açıklamada;

Toplam nakit olarak dağıtılacak 4.954.565.000,00 TL'nin 1.452.732.572,14 TL'lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden, kalan 3.501.832.427,86 TL'lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,

Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 1,41559 Kuruş (%141,559) olmak üzere toplam brüt 4.954.565.000,00 TL nakit temettü ödeneceği ifade edildi.