Bugün (01.06.2023), “Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS), Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO), Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) ve Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki 2 şirketin kar payı dağıtımı planladığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.06.2023 tarihinde, Cuma günü saat 10:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde yapılacak.

12 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri 12 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri

* Şirket’in çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) itibari değerde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 175 adedi A grubu ve 5.999.999.825 adedi B grubu olmak üzere toplam 6.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Kar payı dağıtım teklifi:
* Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 109.303.870 TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.468.474 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.473.424 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.766.089,26 TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.064.357,04 TL’lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.228.961,04 TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul’un onayına sunacak.

2) Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Haziran 2023 tarihinde, Cuma günü saat 11:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde yapılacak.

* Şirket’in çıkarılmış sermayesi 111.600.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu hamiline 930.000 adet pay karşılığı 9.300 TL ve B grubu hamiline 11.159.070.000 adet pay karşılığı 111.590.700 TL’den ibarettir. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından ve diğer üyeler ise Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak, Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bunun dışında (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.614.609 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.906.522,07 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 245.326 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 218.369.282,90 TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 4.661.196 TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacak.

3) Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Haziran 2023 tarihinde Cuma günü saat 14:00’de, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde yapılacak.

* Şirket’in çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B grubu hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL’den ibarettir.

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 97.964.592 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 1.684.110,86 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 84.205,54 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 97.880.386,46 TL’lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 1.599.905,32 TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları hesabına kaydedilmesi ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacak.

4) Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Haziran 2023 tarihinde, Cuma günü saat 12:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde yapılacak.

*Şirket sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 42.000.000 adet paya bölünmüş olup, payların 2.100.000 adedi (A) Grubu, 39.900.000 adedi (B) Grubu’dur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

* Kar payı dağıtım teklifi:
Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 109.438.162 TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.658.553,11 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.482.928 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.791.046,87 TL tutarında ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.164.187,48 TL’lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.384.578,59 TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacak.

Editör: Ece Çavuşlu