Bugün (02.05.2023), “İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES), Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA), Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. (BRKVY) ve Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU)'' şirketlerinin kar payı dağıtımları başlıyor.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) toplamda 475 milyon TL temettü veriyor.
Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES) ise A grubu hissedarlara net % 1.242.956,52 oranında temettü öderken, B grubu hissedarlara ise net %76,05 oranında ve toplamda ise 186,18 milyon TL temettü ödeyecek.
Diğer 3 şirket ise 45 milyon TL, 22 milyon TL ve 10 milyon TL tutarlarında nakit kar payı dağıtımına başlıyor.

Kar Payı / Temettü Dağıtımı Yapacak Şirketler
1) İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (INDES), 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Nisan tarihinde yapmıştı.

* Şirketin 224.000.000 TL olan sermayesi 1.272,72 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 223.998.727,28 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
* A Grubu pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını belirleme ve birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında pay alma hakkı verilmiştir.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirket, B grubu hissedarlar için her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,76 TL kar payı olmak üzere, toplam net 170,3 milyon TL ve %76,05 oranında net nakdi kar payı dağıtımı yapacak.

Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı

* Şirket, pay biçiminde kar payı dağıtımı yapmayacak.

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 03 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 04 Mayıs 2023

2) ) Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 25 Nisan’da yapılmıştı. Nakdi kar payı ödemesi işlemleri bugün başlıyor.

Şirketin sermayesi 133,5 milyon TL ve halka açıklık oranı %36,33 olarak görülmekte.

Şirket kar payı dağıtımını net %7,51 oranı ile toplamda da net 10,03 milyon TL’nin temettü olarak gerçekleştiriyor.
* Şirket, pay biçiminde kar payı dağıtımı yapmayacak.

* 1 TL nominal değerli paya, brüt % 8,35 oranında yapılacak olan nakit kar payı dağıtımı üzerinden %10 stopaj kesintisi ile net % 7,51 oranında temettü ödemesi var.

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 03 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 04 Mayıs 2023

3) Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart’ta yapılmıştı. Temettü ödemesi işlemleri bugün başlıyor.

* Şirket, B grubu hissedarlar için her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,47,61 TL kar payı olmak üzere, toplam net 394,2 milyon TL ve %47,61 oranında net nakdi kar payı dağıtımı yapacak.

* Şirket, pay biçiminde kar payı dağıtımı yapmayacak.
* 1 TL nominal değerli paya, brüt % 52,90 oranında yapılacak olan nakit kar payı dağıtımı üzerinden %10 stopaj kesintisi ile net % 47,61 oranında temettü ödemesi var.

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 03 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 04 Mayıs 2023

4) Birikim Varlık Yönetimi A.Ş. (BRKVY)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2023 tarihinde gerçekleşmişti. Kar payı dağıtımı bugün başlıyor.
* 1 TL nominal değerli paya, brüt % 44,10 oranında yapılacak olan nakit kar payı dağıtımı üzerinden %10 stopaj kesintisi ile net % 39,69 oranında temettü ödemesi var.

* Şirket, B grubu hissedarlar için her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,39 TL kar payı olmak üzere, toplam net 22,2 milyon TL ve %39,69 oranında net nakdi kar payı dağıtımı yapacak

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 03 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 04 Mayıs 2023

5) Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2023 tarihinde gerçekleşmişti. Kar payı dağıtımı bugün başlıyor.
* 1 TL nominal değerli paya, brüt % 28,57 oranında yapılacak olan nakit kar payı dağıtımı üzerinden %10 stopaj kesintisi ile net % 25,71 oranında temettü ödemesi var.

* Şirket, B grubu hissedarlar için her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,25 TL kar payı olmak üzere, toplam net 45 milyon TL ve %25,71 oranında net nakdi kar payı dağıtımı yapacak

Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 02 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 03 Mayıs 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 04 Mayıs 2023