Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki 1 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. (AVOD)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 14:00’ de, Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/ İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacak.

* Şirket, nakdi ve/veya pay biçiminde kâr dağıtımı yapmayı planlamıyor.

* Pay Geri Alımları Hakkında Bilgilendirme:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu’nun 15.02.2023 tarihli kararı ile, yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,
a) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlendiği,
b) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 65.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 20.000.000 adet (20.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanacağı,
d) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verildiği ve bu maddenin oylamaya sunulmadığı, sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer aldığı açıklanmıştır.

kurul

* Ayrıca, firma A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2023 tarihinde saat:15;30 'da şirket merkezi olan Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapacak.
Şirket, Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması işlemlerini gerçekleştirecek.

2) Bilici Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş (BLCYT)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10:30’da Acıdere OSB Mah. Atatürk Bulv. No:7 Sarıçam/Adana adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacak.

Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Nakit Kar payı dağıtımında; Kar payı dağıtımına başlandığı tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kurallarına uymak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranına, tekabül eden 20.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi,
* Nakit temettü ödeme tarihinin 25 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi, hususları 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda görüşülecek.

kurul-2

* Ortaklığın Dönem Karı 433.709.592 TL olup, bu tutarın 102.875.609 TL'si kontrol gücü olmayan paylara aittir, bu nedenle bu alanda (433.709.592 – 102.875.609) = 330.833.983 TL Ana ortaklığa ait Net Dönem karı esas alınmıştır. (**) Ortakların hepsinin gerçek kişi olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır.

3) Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt-ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:
Şirketin kâr dağıtımı yapacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

4) Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar San. Ve Tic. A. Ş. (ETILR)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 13:30’de Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacak.

* Pay Geri Alımları Hakkında Bilgilendirme:
SPK’ nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin ve 14.02.2023 tarihli 2023/10; (i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararının ilgili hükümleri uyarınca 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

* Kâr dağıtımı yapılmasının planlanmadığı görülmekte.

5) Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi (OYLUM)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.05.2023 tarihinde, saat 14:30’da, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye” adresinde yapılacak.

Şirket, gıda imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Alt Pazarda işlem görmektedir. Şirket kayıtlı sermaye sistemindedir ve Şirketin sermayesi 85 milyon TL’dir. Sermasi üç grup paydan oluşmaktadır. (A) grubu ve (B) grubu paylar nama yazılı, (C) grubu paylar hamiline yazılı paylardır. (A) grubu payların nominal toplamı 3.693.297 TL, (B) grubu payların nominal toplamı 369.329,7 TL, (C) grubu payların nominal toplamı 80.937.373,3 TL’dir. (A) ve (B) grubu payların oy hakkı ve (A) grubu payların ise ayrıca yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı bulunmaktadır.

kurul-3
* Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Şirketin kar dağıtım teklifi:
* Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönündeki teklifi karara bağlanacaktır.