Bugün (09.05.2023), “Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi Anonim Şirketi (AYES), Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş (BANVT), Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO), Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (FONET) ve Özsu Balık Üretim A.Ş (OZSUB)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle ilgiyle takip ediliyor.
Listedeki 1 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi Anonim Şirketi (AYES)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Mayıs 2023 Salı günü (bugün) Saat: 10.00’da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu) adresinde yapılacak.

* Şirket, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanmasını sağlayacak. Şirketin kâr dağıtımı yapacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

* Ayrıca, şirket Esas Sözleşmesinde tadilat önerisini gündeme taşıyacak.
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulacak.
- Şirketin sermaye tavanının 75,1 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılması, sermaye tavan izni süresinin 2023-227 yılları için 5 yıl süre ile güncellenmesi hususları görüşülecek.
- Önceki hali 1 kuruşa bölünmüş olarak ifade edilen sermaye payları, her biri 1 TL’ye bölünmüş itibari değer ile 30.056.400 adet paya ayrılmış olarak güncellenmesi teklif edilecek.

2) Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş (BANVT)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki Banvit tesislerinde yapılacak.

banvit

Kar dağıtım teklifi:

* Şirketin Yönetim Kurulunun nakdi ve bedelsiz kar payı dağıtımı teklifi bulunmuyor.
3) Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2023 Salı günü saat 10:00’da, Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:
Şirketin kâr dağıtımı yapacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

4) Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (FONET)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2023 Salı günü, saat saat 14:00’de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA” adresinde yapılacak.

fonet

* Kâr dağıtımı yapılmasının planlanmadığı görülmekte.

* Pay Geri Alımı kararlarının gündemde olduğu görülmekte:
- Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarının şirkete olan güvenini korumak amacıyla onaya sunulmakta.
- Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4 milyon adet (4.000.000,00 TL nominal) olarak belirlenmesi,
- Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50 milyon TL olarak belirlenmesi,
- Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi,
hususları görüşülecek.

5) Özsu Balık Üretim A.Ş (OZSUB) ’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2023 Salı günü, saat saat 14:00’de Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA” adresinde yapılacak.

* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtyazı bulunmakta olup, yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde,
A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.
* A grubu payların genel kurul toplantılarında 5 oy hakkı vardır.

* Şirket esas sözleşmesi 6. maddesinde geçen “hamiline” ifadelerinin “nama yazılı” olarak değiştirilmesi tadilatı onaya sunulacak.

Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı

Şirketin kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımını brüt 19,8 milyon TL ve 5 taksitte dağıtmayı planladığı görülmekte.

* Şirket, toplam net 17,8 milyon TL ve %29,82 oranında kar payı dağıtımı teklifini onaya sunacak.