Bugün (24.05.2023), “Bera Holding A.Ş. (BERA), Ensari Deri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ENSRI), Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GEREL), Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (KARSN), Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KNFRT), Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki şirketlerden 2 tanesinin kar payı dağıtımı yapacağı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Bera Holding A.Ş. (BERA)
’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10:00’da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel’de yapılacak.

* Şirket’in çıkarılmış sermayesi 683.200.000 TL olup, her biri 1 TL Nominal değerde 683.200.000 adet paydan oluşmaktadır.
* Şirket Esas Sözleşmesi’nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.
* Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.
* Şirket sermayesinde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* 2022 Yılı Dönem Net Karı tutarı olan 343.932.236,20.-TL’den geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130.117.824,98 dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermayenin %5’i olan 34.160.000,00.-TL tutarında brüt 1.temettü nakit kar payı dağıtılması, Nakit kar payı ödemesinin genel kurulun tescil edildiği ayı takip eden 3.ayın sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifinin Genel Kurul toplantısında ortakların tasviplerine sunulmasına karar verilmiştir.

2) Ensari Deri Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ENSRI) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.05.2023 tarihinde, Perşembe günü saat 10:30’da Kazlıçeşme Mh. Kennedy Cd. No:56 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde NOVOTEL Konferans Salonunda yapılacak.

* Şirketi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 1.-TL Nominal değerli Toplam 36.500.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır. Paylar üzerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
Yönetim kurulunun Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifin oylanması maddesi vardır.
* Kar payı dağıtımının yapılmayacağı görülmektedir.

Borsada Altın Fırsatlar Var! BIST 100 Seçim Öncesi Tarihi Zirvede Borsada Altın Fırsatlar Var! BIST 100 Seçim Öncesi Tarihi Zirvede

3) Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GEREL) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2023 tarih ve saat 14:00’da şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İstanbul adresinde yapılacak.

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

4) Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (KARSN) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 13:00’da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılacak.

* Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmakta olup, oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlamadığı görülmektedir.
5) Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KNFRT) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11:00’de Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak.

* Genel Kurul’da oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlamadığı görülmektedir.
6) Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.05.2023 Perşembe günü saat 10.30’da Grand Cevahir Hotel Ve Kongre Merkezi, Salon Safir, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak.

* İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

* Kar dağıtım teklifi:

* “Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir 55.818.803,27 TL'lik karın %17,91511'i oranında brüt 10.000.000-TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,3731343-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %37,31343 ayrıca pay başına net 0,3358209-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden %33,58209) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması”,Genel Kurul'a teklif edilecek.

7) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.05.2023 Perşembe günü saat 10.30’da Grand Cevahir Hotel Ve Kongre Merkezi, Salon Safir, Cevahirler İnşaat Taahhüt Turizm İşletme ve Ticaret A.Ş Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılacak.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlamadığı görülmektedir.