Bugün (24.05.2023), “Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BRLSM), Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY), Kaplamin Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (KAPLM), Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MOBTL), Sinpaş GYO A.Ş. (SNGYO) ve Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO) '' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle merak ediliyor.
Listedeki şirketlerden 1 tanesinin kar payı dağıtımı yapacağı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BRLSM)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak.

* Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 adet A Grubu, 206.431.372,55 adet B Grubu olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu Payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Yönetim Kurulunun 27.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 175.448.125 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 38.666.934 TL kâr etmiş olup, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirketin Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2022 yılı için bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kâr rakamının %15’i oranında 26.027.216,75 TL’nin ortaklara kâr payı olarak dağıtılmasının, yasal kayıtlara göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacak.

bbb

2) Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2023 günü Cuma saat 11.00’de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak.

* Şirket’in esas sözleşmesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin A Grubu paylar için beher pay başına 15 (On beş) oy hakkı olup; B Grubu paylar için oy hakkı pay başına 1 (Bir)’dir.

bbbb2

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımının yapılmayacağı görülmektedir.
3) Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak.

* Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
* A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
* B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.

* Esas Sözleşme Tadili onaya sunulacak:
Bedelsiz sermaye artırımı sonrası esas sözleşme “Sermaye ve Paylar” başlıklı maddesi güncellenmiş olup, esas sözleşme değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
4) Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat, -3. Kat Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılacak.

* A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
* Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul Tarafından seçilir.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlamadığı görülmektedir.
5) Sinpaş GYO A.Ş. (SNGYO) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak.

* Her bir hisse Şirket Genel Kurul toplantısında 1 oy hakkına sahiptir.
* A Grubu hisseler 4 adet yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
* B Grubu hisseler 2 adet bağımsız yönetim kurulu adayı gösterme imtiyazına sahiptir.
* Bedelsiz sermaye artırımı sonrası esas sözleşme sermaye maddesi güncellenmiştir.

Kar dağıtım teklifi:
* Kar payı dağıtımı planlamadığı görülmektedir.
6) Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No. 4 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:

Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı Yurt Dışı Yatırımına 3.5 Milyonluk Sermaye Ödemesi Yapıldı

* “Şirketin Yönetim Kurulunun 26.04.2023 Tarih ve 2023/27 sayılı toplantısında, Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait, 2022 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 200.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilecek.