Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak. Dağıtılacak payların yüzde ''25,19'' u halka açık olacak. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

Büyük Hekimoğulları Gıda Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ? Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ?

- Sermaye Artırımı : 125.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 40.000.000 Lot (Adnan Hekimoğlu)

Fonun Kullanım Yeri

- %25-33 Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı.
- %15-22 İlave hammadde deposu kapasite artışı yatırımı.
- %9-11 Makine ve teçhizat yatırımı.
- %30-40 İşletme sermayesi.

  •  Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
  •  Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında payların yüzde 25,19'u halka açık olacaktır.
  •  Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak.
  •  Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.

Fiyat İstikrarı

- 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.

Büyük Hekimoğulları Gıda Faaliyeti Nedir ?

1985 Yılında, Adnan Hekimoğlu tarafından kurulan Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., günlük 250 Ton üretim kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. Yaklaşık on bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tarım şehri olan Konya’da kurulan fabrika, un üretiminde Türkiye’nin en önemli tarım lokasyonunda yer almaktadır. Kurucumuz Adnan Hekimoğulu, şirket vizyonunu üç önemli sütun üzerine inşa etmiştir. Şirketi bugün sahip olduğu konuma ulaştıran bu sağlam sütunlar; kaliteli buğday alımı, nitelikli çalışan ile verimli iş gücü kullanımı ve güncel teknolojiden maksimum yararlanmaktır.