Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı

Gerekçe olarak, bir önceki başvuruda bildirilen ve belirtilen tüm hususların yerine getirilmediği şirket tarafına bildirildi. Şirketin ise KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

casa emtia

Şirketimiz tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye 29.09.2022 tarihinde Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı yerine Alt Pazar'da işlem görmesi amacıyla yapılan Pazar değişikliği başvurusunun Borsa İstanbul A.Ş. tarafından başvurumuz ile aynı tarihte yapılan özel durum açıklaması ile DEĞERLENDİRMEYE ALINMADIĞI  belirtilmiştir. Aynı açıklamada bir önceki başvurumuz neticesinin bildirildiği 02/03/2021 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. kararında belirtilen tüm hususların yerine getirilmediği ve Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam edeceği bildirilmiştir.

Şirketimiz Borsa İstanbul A.Ş.'nin bildiriminde yer alan hususlar kapsamında başvurumuzun değerlendirilmeye alınması amacıyla yerine getirilmesi gereken hususların ne olduğu hakkında ilgili kurum nezdinde görüş soracak olup söz konusu hususların da yerine getirilmesi için gerekli aksiyonlar alınacaktır. Konu ile ilgili olarak gelişmeler pay sahiplerimize bildirilecektir.