Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Varlık Sözleşmesi

CIMSA Koduyla işlem göen Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket mülkiyetinde yer alan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların 127 milyon dolar bedelle Çimko Çimento’ya devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzalanması ve Rekabet Kurulu onayı ardından işlemin gerçekleşeceğinin açıklanması sonrasında Rekabet Kurumu başvurusunun Rekabet Kurulu incelemesinin sonuçlanmamış olduğu dikkate alınarak, bahse konu Varlık Satış Sözleşmesi, sözleşmedeki ön şartların gerçekleşme zamanaşımının dolmuş olması sebebiyle yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

Kap.org.tr 'den alınan finansal tablo incelemenize sunulmuştur.

cimsan tablo

Şirketin pay başına temettü verimi aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Yatırımcıların İlgi Odağı Olan Enerji Şirketi, İki Kıtada Fırtına Gibi Esiyor! Yatırımcıların İlgi Odağı Olan Enerji Şirketi, İki Kıtada Fırtına Gibi Esiyor!

cimsa cimento