Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da bugün işlem görmeye başlayan CONSE payları, 4,50 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilerek 115.500.000 TL nominal değerli payların satışı geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, ek satış dahil nominal halka arz büyüklüğü olan 115.500.000 TL’nin 1,06 katına denk gelen 122.432.773 TL nominal değerli talep geldiği açıklandı.

Yatırımcılarından Aldığı Güçle yoluna Daha Güçlü Devam Edecektir

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bugün tüm dünya maalesef, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve artan enerji fiyatları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle, hem enerji sürekliliği hem de enerji maliyetleri tüm sektörleri yakından etkilemektedir.

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek?

Bu durum, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerjinin önemini herkese bir kez daha hatırlatmaktadır. Consus Enerji bugün işlem görmeye başlayarak, yeni yatırımcılarından aldığı güçle yoluna daha güçlü devam edecektir. Bu artan gücünü, enerjide sürdürülebilirlik odaklı ve yenilikçi uygulamalarda kullanacaktır.

Örneğin tarımsal artıkları enerjiye dönüştüren biyokütleden enerji uygulamaları gibi, örneğin tüketim yerinde üretim modeliyle verimliliği arttıran uygulamalar gibi. Ben Consus Enerjiye, halka arz gelirini bu tür yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarda kullanacak olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Consus Enerji, yaklaşık 520 milyon TL halka arz tutarı ile 174 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.

Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Consus Enerjiye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Yatırımcılarımızın Göstermiş Oduğu Teveccüh Bizleri Son Derece Memnun Etti

Gong töreninde konuşan Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, “Consus Enerji’nin halka arzını başarıyla tamamladık. Bu derece büyük bir halka arza yatırımcılarımızın göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun etti. . Tabii ki, önümüzdeki sürecin bize yüklemiş olduğu sorumlulukların farkındayız.

consus ilk işlem günü

Önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın bize göstermiş olduğu güvene, yapacağımız yatırımlarla şirketimizi daha da büyüterek karşılık vermeyi hedefliyoruz.

Consus Enerji’nin güçlü bir bilanço ile değer yaratmasının en öncelikli hedefimiz olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 50’ye yakın bir miktarını yeni yatırımlarla santral kapasitemizi büyütmek ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlıyoruz.

Bu sayede enerji sektöründeki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğiz. Diğer taraftan, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım amacı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vererek, güçlü bir bilançoyla büyümemize devam edeceğiz” dedi.