Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri şirket paylarını 14 Nisan 2022 ile 15 Nisan 2022 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Halka Arz edeceğini duyurdu.

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) 105 milyon TL nominal değerli, ek satışların gerçekleşmesi halinde toplam 115,5 milyon TL nominal değer şirket paylarını 14 Nisan 2022 ile 15 Nisan 2022 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Halka Arz edeceğini duyurdu. Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 4,50 TL 'den satışa sunulacaktır.

Halka Arz İşlemleri Nerede Gerçekleşecek?

Şirket paylarının halka arzı, Garanti Yatırım tarafından Borsa İstanbul Birincil piyasada gerçekleşecektir. İki iş günü sürecek sabit fiyatla talep toplama işlemi ikinci günün sonunda bitecektir. Halka arzdan faydalanmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul 'da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuru yapabilir.

Göknur Gıda GOKNR Halka Arz Tarihi ve Detaylar Göknur Gıda GOKNR Halka Arz Tarihi ve Detaylar

Payların dağıtımı talep toplamanın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik olarak yapılır.

Consus Enerji'nin 7 Nisan 2022 tarihinde onaylanan izahnamesine göre; Ortaklığının çıkarılmış sermayesinin 333 milyon TL 'den 385,5 milyon TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen toplam 52 milyon 500 bin TL nominal değerli 52 milyon 500 bin adet pay ile ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş. 'ye ait toplam 52 milyon 500 bin TL nominal değerli 52 milyon 500 bin adet pay olmak üzere, toplam 105 milyon TL nominal değerli, 105 milyon adet pay halka arz edilecektir.

Talep miktarının fazla olması halinde Consus Enerji'nin ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş. 'ye ait toplam 10 milyon 500 bin TL nominal değerli 10 milyon 500 bin adet payda halka arz edilecek miktara eklenecektir. Ek satışın gerçekleşmesiyle birlikte toplam 115 milyon 500 bin TL nominal değerli, 115 milyon 500 bin adet payın halka arzı gerçekleşecektir.