Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) 2023 temettü vermeyeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Şirket 2022 yılında 203 milyon TL net kar elde etmişti buna rağmen temettü ödemeyeceğini açıklayan şirket KAP'a açıklamalarda bulundu.

CUSAN 2023 Temettü Kararı

CUSAN KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı temettü açıklamasında; ''Yönetim Kurulumuzun 04.04.2023 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

  • Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK 'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 203.107.236.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 2.574.597.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2022 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 200.532.639.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
  • Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise ilgili dönemde 166.671.330.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 2.574.597.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2022 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 164.096.733.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülerek,
  • Şirket stratejilerimiz ve mevcut yatırım planları dikkate alınarak, Şirket'in sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması,
  • 2022 yılı dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.'' açıklamalarında bulundu.

cusan-temettu

CUSAN Faaliyeti Nedir ?

1965 yılında Çelik Yapı elemanları üreten firma, faaliyet alanını alüminyum doğrama sektörüne kaydırdı. Böylece alüminyum doğrama imalat ve montaj taahhütü yapan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş ile sektörel malzemelerin pazarlama ve satışının yapıldığı Çuhadaroğlu Sanayi ve Pazarlama Şirketi kuruldu.

23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler 23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler

2016 yılında da Çuhadaroğlu Metal halka açıldı. 

Editör: Ece Çavuşlu