Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan işletmeleri ile, maden faaliyetlerini sürdüren CVK Madencilik’in halka arz için taslak izahnamesi yayınlandı.

CVK Madencilik, modern mühendislik uygulamaları ve teknolojinin sunduğu tüm imkânlardan faydalanarak, faaliyetlerinin etki ve ölçeğini gün be gün artırmaya ve Türkiye’nin en yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır, manyezit cevherlerini üretmeye devam etmekte olup, altın cevheri üretimi için de AR-GE çalışmalarına son sürat devam ettiği biliniyor.

cvk madencilik

Sermaye artırımı ortak satışı yoluyla toplamda 8.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Satışa sunulacak olan payların, CVK Maden İşletmeleri’nin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı ise %20 olacak.

Halka Arz Detayları

Şirketin taslak izahname bilgilerine dayalı olan, halka arza ilişkin detaylar şöyle;

Satışa sunulacak pay miktarı; 8.400.000

Dağıtım Şekli; Oransal dağıtım yöntemiyle

Tahsisat Oranı; Açıklanmadı

Fiyat istikrarı işlemleri; Planlanmıyor.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yeri

Sermaye artırımı kapsamında halka arza konu 7.000.000 TL nominal değerli payların satışından, halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra elde edilecek fonun;

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

%30’u ile, yeni maden ruhsat lisanslarının alımında işletme sermayesi olarak,

%70’lik kısmı ise, maden ruhsatı şirket adına kayıtlı bulunan Balıkesir Sarıalan bölgesinde bulunan altın madeni sahasında kurulacak olan üretim tesisinin finansmanında kullanılması planlanıyor.

CVK Madencilik

cvk maden

CVK Madencilik kendi maden ruhsatları üzerinde konsantre ve parça kromit cevheri ile, konsantre kurşun, çinko, bakır, gümüş metal ürünlerini üreten ve tamamını kendi ihraç eden, yine kendi uhdesindeki ve iş geliştirmeye yönelik potansiyeli yüksek ruhsat sahalarında arama ve etüt çalışmalarını aralıksız sürdüren bir maden grubudur.