Tera Yatırım MD AŞ nin konsorsiyum lideri olarak halka arza aracılık ettiği CVK Madenciliğin halka arzı bugün (6 Nisan) başladı, yarın (7 Nisan) ise son gün.

Borsada CVKMD kodu ile ilem görecek olan firmanın halka arzı,

* en iyi gayret arcılığı ile,

* sabit fiyat toplama yöntemi ile

* bireysel yatırımcı ve şirket çalışanları için Eşit Dağıtım Yöntemi ile,

* mevcut çıkarılmış sermayesinin 35 milyon TL olduğu,

* %20 lik halka arz oranı ile

* toplam 8,4 milyon TL nominal tutarlı halka arz payı olarak,

* %70 bireysel yatırımcı, %5 şirket çalışanları olmak üzere, kalanı yurtiçi (%15) ve yurtdışı kurumsal firmalara (%10) olacak şekilde gerçekleşecek.

Şirketin halka arz büyüklüğü 882 milyon TL olup, halka arz fiyatı ise 105TL olarak belirlenmiş durumda. Ek satışın olmayacağı halka arzda, fiyat istikrarının planlanmadığı görülmekte. (8,4 milyon TL*105TL=882 milyon TL)

cvk-talep

CVK Madenciliğin Sermayesi ve  Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı 

En son 2020 yılında sermaye artırımında bulunan şirket o tarihte sermayesini 35milyon TL’ye artırmıştır. Hali hazırda söz konusu sermayenin tamamı ödenmiş durumdadır.

Halka arz öncesi şirketin sermayesi toplam 35 milyon TL ve hisse dağılımı %96 Hüseyin Çevik ile  %4 Begüm Çevik olarak görülmekte iken; 

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

Halka arz sonrasında şirket sermaye tutarı 42 milyon TL’ye çıkarılırken, sermaye dağılımı ise %80 Hüseyin Çevik ve %20’lik kısım ise halka arzdan hisse alacak olan hissedarların olacak.

cvk-talep-2

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları

Şirket, halka arz gelirlerinin %70’ini Balıkesir Sarıalan bölgesindeki altın maden sahasında kurulacak olan üretim tesisinin finansmanında kullanmayı planlıyor. %30’luk kısmı ise yeni maden ruhsat lisanslarının alımında kullanmayı planladığı anlaşılıyor.

cvk-talep-3

CVK Madencilik Firmasının Kuruluş ve Faaliyet Konusu Nedir?

* CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 05 Eylül 2006 tarihinde 500.000-TL sermaye ile İstanbul’da kurulmuş ve madencilik alanında Çanakkale’de faaliyetlerine başlamıştır.

* Şirket, ana faaliyet konusunu; krom, mermer, traverten, kurşun, çinko, bakır ve manyezit cevherlerinin üretilmesi, pazarlaması ve satışı olarak belirlemiştir.

Aynı zamanda belirlemiş olduğu maden lisanlarının alımı ile şirket portföyünde bulunan maden lisanslarının satımı işlemleri de gerçekleştirmektedir. 

Maden Ocakları / Tesisler

*Çanakkale/Yenice’de Kurşun Çinko Maden Ocakları ve yıllık 300.000 ton besleme kapasiteli Kurşun Çinko Flotasyon tesisi bulunmaktadır.

2017 yılında İzmir-Bayındır, Çanakkale-Yenice ve Balıkesir-İvrindi bölgelerindeki yeni yatırımları ile değerli madenler alanında işletme ruhsatı portföyünü zenginleştirmeye devam etmiştir.

* Balıkesir-İvrindi bölgesinde devam eden arama çalışmalarının yanı sıra, kısmi rezerv tespiti tamamlanmış Altın ve Gümüş madeni lisansı bulunmaktadır. Altın faaliyetleri ile ilgili resmi yükümlülükler yerine getirilmiş, yatırımlara başlanmış olup yakın gelecekte altın üretim madeninin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

* Şirket’in Balıkesir-Sarıalan bölgesinde bulunan altın madeni üretimi ve üretim tesisinin yapımı ve çalıştırılması için gerekli olan ÇED Raporlarının da 2022 yılı içerisinde alındığı anlaşılmaktadır. Yönetim Binası, personel yemekhane ve yatakhane binalarını da kapsayan ana kampüs alanının inşa edilmeye başlandığı;  2024 yılı sonuna kadar atık havuzu ve üretim tesislerinin tamamlanması ve 2025 yılı içerisinde ilk üretimin başlaması akabinde yıllar itibari ile üretimin artırılarak devam etmesinin planlandığı hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır.

cvk-talep-4

Şirketin son 3 yıldaki satışlarının ağırlıklı olarak (%60-%76 arası)krom madeninden oluştuğu görülmektedir.

cvk-talep-5

İştirakler/Bağlı Ortaklıklar

Aralık 2022’de, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. firmasının %10 hissesine sahip Daxport International Limited firmasının hisselerinin tamamı da Şirket tarafından satın alınmıştır. Bu satın alma sonrasında bağlı ortaklığın ortaklık yapısı %96,21 CVK Maden ve %3,79 Hüseyin Çevik şeklinde olmuştur. 

9 farklı menkul değerler firmasından Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Yazıldı.

En son, İş Yatırım’ın Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüşü ise KAP’ta 5 Nisan da (dün) yayımlandı.

İş Yatırımın Görüşü:

“Tera Yatırım tarafından 13 Mart 2023 tarihli fiyat tespit raporuna göre Şirket’in değerlemesinde pazar yaklaşımı (piyasa çarpanları) ve gelir yaklaşımı (indirgenmiş nakit akımları) yaklaşımı dikkate alındığı ve raporlamanın genel olarak makul bulunduğunu ifade” ettiği görülmektedir.

“Tera Yatırım tarafından hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden %17 iskonto oranı uygulanarak hisse başına halka arz fiyatı 105,00 TL olarak hesaplandığı;

SONUÇ OLARAK: Tera Yatırım tarafından kullanılan yöntemler ve ilgili çalışmalar dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda, belirlenen 105,00 TL halka arz fiyatının makul olduğu kanaatine varıldığı” görüşü ile raporunu tamamlıyor.

Editör: Ece Çavuşlu