Yüzde 260 Oranındaki Bedelsizin Tarihi Belli Oldu Yüzde 260 Oranındaki Bedelsizin Tarihi Belli Oldu

Dardanel'den Sermaye Artırımı

Borsa İstanbul Yıldız Pazarda, #DARDL koduyla payları işlem gören Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. kayıtlı sermaye tavanını 595 milyon TL'den 1,2 milyar TL'ye yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı.

Başvuru kapsamında; Şirket Kayıtlı sermayesi 595 milyon TL ve her biri 1 Kr itibari değerde hamiline yazılı 59,5 milyar bölünmüş pay'dan, 1 milyar 200 milyon TL kayıtlı sermayeye ve her biri 1 Kr itibari değerde hamiline yazılı 120 milyar adet paya yükselmiş olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerli olacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi 586 milyon 099 bin 283 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.