Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) firması, 24 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 120 milyon TL’ye artırılması ile ilgili SPK onayını yayınlandı.

* Şirketin sermayesinin % 400 artıracağı anlaşılmaktadır.
* Şirketin sermaye artırımını iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı, toplam 96 milyon TL oluyor.

Bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesi 24 milyon TL’den 120 milyon TL’ye arıtılacaktır. Artış oranı % 400’dür. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 96 milyon TL olduğu ve kaynağının 52.743.030 TL’si özsermaye enflasyon düzeltme farkından, 43.256.970 TL’si geçmiş yıl karlarından olduğu açıklandı.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında;
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 24.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 96.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 11 Mayıs 2023 tarih ve 2023/27 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) Firması’nın Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul -1963
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Nisan 1995
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

2222

Halka Açıklık oranı : % 27,52

Şirketin Faaliyet Konusu:
* Her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının;
gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı.

Şirketin Sermayesi : 24 milyon TL

2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi 2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi

Şirketin Ortaklık Yapısı :

* Koç Holding A.Ş. : % 44,68
* Ünver Holding A.Ş: : % 24,81
* Diğer : % 30,51

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) Firmasının BİST Performansı

Bugün (12 Mayıs -12:02) BİST100 endeksi, 4810 puan ve -% 0,78 yatay ekside. OTKAR hisseleri ise 878,70 TL fiyatından ve -% 2,37 oranında yükselişte.
* Hissenin açılış fiyatı 930 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 875 TL, en yüksek ise 935 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 395,80 TL ve en yüksek ise 1090,60 TL oldu.

33333