Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) tarafından 14 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

DERIM temettü 2023

Açıklamada 2022 yılı karından nakit temettü ödenmemesine karar verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

''Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2022 yılı 52.104.335 TL olan Dönem Karından sırasıyla; 12.802.849 TL hesaplanan vergilerin, 1.904.541,55 TL Birinci tertip Yasal Yedek Akçe’nin, düşülmesinden sonra 37.396.944,45 TL net dağıtılabilir Dönem Karının, büyümekte olan iş hacmimiz ve yatırımlar nedeniyle, öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi için, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

Editör: Alp Korkmaz