Arçelik A.Ş. tarafından 1 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bağlı Ortaklıklardaki hisselerin devir işlemi hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıkların Beko B.V. bünyesinde toplanacağı ve söz konusu bağlı ortaklıkların hisselerinin Beko B.V. tarafından Arçelik-Whirlpool Avrupa İşlemi için Hollanda’da kurulan Beko Europe’a ayni sermaye konulmak suretiyle devredileceği duyuruldu.

Bu Haftanın En Çok Kazandıran Şirketleri Açıklandı! Liste Başında Savunma Sanayi Var Bu Haftanın En Çok Kazandıran Şirketleri Açıklandı! Liste Başında Savunma Sanayi Var

KAP Açıklaması

Yapılan açıklamada, ''17 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Arçelik A.Ş., Beko B.V. (eski unvanı ile Ardutch B.V.), Whirlpool EMEA Holdings LLC, Whirlpool Corporation ve Beko Europe B.V. arasında imzalanan İştirak Sözleşmesi (Contribution Agreement) kapsamında Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklar Beko B.V. bünyesinde toplanacak ve söz konusu bağlı ortaklıkların payları Beko B.V. tarafından Arçelik-Whirlpool Avrupa İşlemi için Hollanda’da kurulan Beko Europe’a ayni sermaye konulmak suretiyle devredilecektir. 

Bu işlemin bir parçası olarak; Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren %100 oranında pay sahibi olduğu Beko Balkans d.o.o. ile %51 oranında pay sahibi olduğu Beko PLC’deki tüm payları Beko B.V.’ye devredilecektir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 31.07.2023 tarihli toplantısında, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları dikkate alınarak, Şirket’in (i) Beko PLC sermayesinin %51’ine denk gelen paylarının 63.102.262,61 İngiliz Sterlini ve (ii) Beko Balkans d.o.o. sermayesinin %100’ünü temsil eden paylarının 45.289.698,18 Avro bedel karşılığında Beko B.V.’ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır. 

Satış değerlerinin Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9’uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK’nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız değerleme raporu özetleri ekte yer almakta olup, söz konusu raporların ve işlem esaslarının değerlendirildiği işleme ilişkin Arçelik yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır. '' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu