Şirket tarafından yapılan açıklamada, yüzde 100 bedelsiz artırımına onay verildiği açıklandı. Şirketin 2.280.000.000 liralık sermayesini ikiye katlayarak 4.560.000 liraya çıkarılacağı açıklandı.

Aselsan Bedelsiz Sermaye Artırımı Açıklaması

Aselsan şirketi tarafından yapılan açıklamada, 

"Yönetim Kurulumuzun 08.05.2023 tarihli toplantısında; 26.04.2023 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketimizin 10.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirketimizin 2.280.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 2.280.000.000-TL'lik artış ile 4.560.000.000-TL'ye yükseltilmesine, Artırılacak 2.280.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.210.909.090,908-TL nominal değerli (A) grubu ve 1.069.090.909,092-TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,

Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi." denildi.

bedelsiz-aciklama-1

Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor