Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) yatırımcılarına bedelsiz sermaye artırımı haberini verdi. Şirketin yatırımcıları bedelsiz sermaye artırımı sonrası yüzde 395 pay alacak. CEMTS mevcut sermayesini 100 milyon 975 bin 680 TL'den 500 milyon TL'ye çıkaracak. 

CEMTS KAP AÇIKLAMASI

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı bedelsiz sermaye artırımı duyurusunda; ''Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarih ve 2023 /20 no'lu toplantısında;Şirketimizin 23.03.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kurul Toplantısında 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere bedelsiz kar payı dağıtımı yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay biçiminde bedelsiz kar payı dağıtılması kararı gereği;

  1. Şirketimizin mevcut esas sözleşmesi 6.maddesine göre 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'den tamamı 2022 yılı net dönem karından karşılanmak üzere, 399.024.320 (Üçyüzdoksandokuzmilyonyirmidörtbinüçyüzyirmi) TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine,
  2. Ortaklarımıza elinde bulundurdukları beher hisseye % 395,168737'si oranında yeni payların bedelsiz hisse olarak verilmesine,
  3. Bedelsiz sermaye artışı nedeniyle Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı başlıklı 6. Maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeni şekliyle tadil edilmesine,
  4. Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, izin ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.'' denildi.

cemts-sermaye-artirimi

Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma

CEMTS Faaliyeti Nedir ?

Bursa, Organize Sanayi Bölgesi’nde 101 dönümlük bir arazi üzerinde faaliyet göstermek üzere 27.01.1970 tarihinde Bursalı sanayici, iş adamı, küçük sanatkar ve halk girişimcilerinin biraraya gelmesi ile kurulmuş halka açık bir Anonim Şirket olan ÇEMTAŞ; Türkiye'deki “Ark Ocaklı Vasıflı Çelik Üreticisi” olup, TS, DIN, AISI, SAE normlarına uygun ve özel siparişlere göre çelik üretmektedir. 
Başlangıçtaki kurucu ortak sayısı 863, şirket sermayesi ise 15 TL. ile başlanmıştır.

CEMTS Hissesi Ne Kadar ?

Borsa İstanbul'da haftanın ilk gününde CEMTS hissesi, yüzde 1,39 düşüş ile ''43,94'' liradır.

Editör: Ece Çavuşlu