* 31.05.2023 (bugün), hissedarlara brüt ve net % 26,13 oranında olmak üzere, toplamda brüt 5,2 milyon TL nakit kar payı dağıtılmaya başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 26,13 oranında ve 0,26 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Stopaj oranı %0’dır.

* Pay biçiminde kar payı ödemesi yapılmıyor.

* Kâr dağıtımı 31 Mayıs’ta (bugün) başlıyor.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : -
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : -
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 2 Haziran 2023

oyak-1

* Firma yaptığı açıklamada; “03.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. Kar payı dağıtımına 31.05.2023 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır.” demektedir.

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) Firmasının Faaliyet Alanı

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

Faaliyet Konusu:
* Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.
Bu çerçevede Şirket;
a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.
b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

oyak-2
c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.
Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.
* Mayıs 2007 tarihinden beri Borsa İstanbul’da işlem gören firmanın işlem gördüğü Pazar Ana Pazar’dır.
* Sermayesi: 20 milyon TL

Editör: Alp Korkmaz