Dinamik Isı Makina Yalıtım Halka arzdan sağlanan fonun 22 milyon TL 'sini işletme sermayesi güçlendirmesinde kullandığını açıkladı.

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Halka Arz Sonucu Sağlanan Fon Kullanımları

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka arzdan sağlanan fonun 22 milyon TL 'sini işletme sermayesi güçlendirmesinde, 32,9 milyon TL 'sinin yeni yatırım ve kapasite artışında kullanıldığını açıkladı.

Şirket, sermaye artırımından elde ettiği net geliri aşağıdaki tabloda detaylı sunmaktadır.

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.08.2020 tarih itibariyle onaylanan halka arza ilişkin İhraçcı Bilgi Dokümanında belirtilen planlamaya mümkün olduğunca sadık kalınmaya çalışılmış; İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi için ayrılan paydan 21.974.575,42 TL tutarın tamamı kullanılmıştır.  

Yeni Haftaya 6 Hisse Tedbir Kararıyla Başlayacak Yeni Haftaya 6 Hisse Tedbir Kararıyla Başlayacak

dinamik

Yeni Yatırım ve Kapasite Artışı kapsamında makine ve ekipman için ise 32.943.414,62 TL tutarında bir kullanım yapılmış olup yerli ve yabancı tedarikçilerden temin edilmiş olan makine ve ekipmanlar için kullanılmıştır.  

AR-GE ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı için ayrılan paydan araştırma ve geliştirme çalışmaları için 1.492.525,39 TL tutarında harcama yapılmıştır.  

Satış-Dağıtım ve İhracat Faaliyetlerinin Arttırılması için ayrılan paydan halihazırda katıldığımız ve katılacak olduğumuz fuarlar için 658.240,12 TL tutarında harcama yapılmıştır.