Şirket Yönetim Kurulu’nun 2 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranının %50 olarak onaya sunulması kararı alındı.

Alınan kararla ilgili şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu detaylara yer verildi;

DNISI temettü

- Hesaplanan 2022 yılı net dağıtılabilir karının 21.370.951,95 TL'lik kısmının bedelsiz kar payı olarak dağıtılması,

22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri 22 Nisan Şirket ve Borsa Haberleri

- Geçmiş yıl karlarından 18.538.423,05 TL tutarında bedelsiz kar payı dağıtılması,

- 3.591.843,75 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket, DNISI koduyla 2020 yılında halka arz olurken, 18 Mayıs 2021’de pay başına 0,0781 TL temettü geçmişi bulunuyor.