Doğu Aras Enerji şirketin sermayesinin ortaklık payları üzerindeki Ziraat Bankası lehine tesis edilen Rehin ve intifa haklarının kaldırıldığı açıklandı.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Ziraat Bankası ile 2013 yılında imzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında tüm geri ödemelerin gerçekleştirilerek tamamlandığı ve şirketin sermayesinin %75'ine karşılık gelen 50,3 milyon TL tutarlı ortaklık payları üzerindeki Ziraat Bankası lehine tesis edilen Rehin ve intifa haklarının kaldırıldığı açıklandı.

4 Hissenin İşlemlerine Kısıtlama Geldi 4 Hissenin İşlemlerine Kısıtlama Geldi

Ziraat Bankası ile 2013 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde imzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri (GKS), Özel Hükümler ve tüm ekleri, Tadil Protokolleri ve diğer tüm belgeler nezdinde  ilgili asıl alacak, faiz ve fer'ileri ile birlikte tüm geri ödemeler gerçekleştirilmiş ve tamamlanmış olup Şirketin tüm yükümlülükleri sona ermiştir.

Bu kapsamda Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden 50.250.000 TL nominal tutarlı ortaklık payları üzerindeki Ziraat Bankası lehine tesis edilen birinci dereceden Rehin ve intifa hakları 30 Mart 2022 tarihi itibariyle tümüyle kaldırılmıştır. Böylece ortaklık payları üzerinde hiçbir rehin ve intifa hakkı kalmamıştır.

Doğu Aras Enerji Halka Arz Durumu

Doğu Aras Enerji Yatırım A.Ş. borsada  #ARASE koduyla işlem görmektedir. Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi 67.000.000 TL nominal. Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 67.000.000 TL nominaldir. 13.400.000 TL  nominal ortak satışı ve 2.680.000 TL nominal ek satış ile halka arz olmuştur. Ek pay satış hariç toplam 13.400.000 TL nominal, Ek pay satış dahil toplam 16.080.000 TL dir. Halka arz büyüklüğü Ek Pay Satışı Hariç 1.474.000.000 TL ve Ek Pay Satış Dahil 1.768.000.000 TL 'dir.