DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYOBY) şirketin açıklamaları doğrultusunda temettü alacakları açıklandı. Şirket tarafından yatırımcılara hisse başına 0,927 TL temettü ödemesi yapılacak. DYOBY temettü ödemesinin detaylarını yatırımcılarına KAP aracılığıyla duyurdu.

DYOBY 2023 Temettü Kararı 

Şirketin KAP üzerinden yaptığı 2023 temettü (kar payı) açıklamasında; ''Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımına ilişkin verilen öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurulda onaylanan kâr dağıtım önerisi şu şekildedir:

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 254.121.146 TL'den, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kâr tutarından hesaplanmak suretiyle 6.555.135 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, net dağıtılabilir dönem kârı 247.566.011 TL olarak hesaplanmıştır.

Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 985.504 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 49.710.303 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (100.000.000 TL) %92,70'ni bulacak şekilde 53.289.697 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 92.700.000TL), 10.803.339 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,9270 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.'' açıklamalarında bulunuldu.

dyoby-temettu

Editör: Ece Çavuşlu