Söktaş, 8 Mart tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Efeler Çiftliği’nin halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığını açıkladı. Efeler Çiftliği, halka arz için ilk adımını 2020 yılının son aylarında atarak yatırımcılara duyurmuştu.

Efeler Çiftliği’nin halka arz öncesi yayımlanan taslak izahnamesine göre, gerçekleşecek olan halka arza ilişkin detaylar ise şu şekilde;

Toplamda 34.600.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olan 34.600.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 115.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı %30,09 olacak.

Halka arza liderlik edecek olan aracı kurum İnfo Yatırım olarak belirlendi.

Satış Yöntemi

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket paylarının halka arzı İnfo Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleşecek.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00 olup, dağıtım ise pay piyasası seansının tamamlanmasının ardından Borsa tarafından otomatik olarak yapılacak.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için, dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerli olacak.

Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat oranı bulunmuyor.

Halka arz fiyatı 3,38 TL olarak belirlendi.

efeler çiftlik

Günlük Alım Emri Taahhüdü

İhraççının mevcut pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden, Söktaş Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 3.443.809 adet (Söktaş Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş için 1.881.905 TL, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 1.561.905 TL nominal değerli) günlük geçerli alım emri girecek.

Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.

5 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa’da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, Halka Arz Edenlerden Söktaş Tekstil Ticaret A.Ş. için 1.881.905 adet, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 1.561.905 adet günlük alım emri girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılacak.

5 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa’da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, toplamda 3.443.809 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için Halka Arz Edenler’in alım emri girme yükümlülüğü yerine getirilir.

Günlük alım emri uygulaması boyunca satın alınan şirket payları, Borsa İstanbul’da Günlük Alım Emri Taahhüdü süresi içinde (5 iş günü) satışa konu olamayacak.

efeler çiftliği arz-1

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca;

-          Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bir suretle artırılmamasına,

-          Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış  veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına,

-          Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına ve

-          Bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütler şirket tarafından verilmiştir.

Halka Arz Gerekçeleri

-          Şirketin özkaykanlarının güçlendirilmesi

-          Sübvansiyonlu krediler hariç yüksek faizli finansal borçların kapatılması

-          Kısmi makine ve ekimpan yatırımı

-          Genç sürü yatırımı

-          Markalı ve paketli ürün, peynir, tereyağı, lor ve pastörize süt gibi yeni ürünlerin satış hacminin artırılması için reklam ve sabit sermaye yatırımları,

-          Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması,

-          Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi,

-          Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi

-          Şirketin bilinirliğinin artırılması

-          Rekabet gücünün artırılması

-          Şirket paylarının likit halke getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması

-          Potansiyel müşteriler, yatırımcılar ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğinin ve saygınlığının artırılması

-          Payların borsada işlem görmesi ile piyasa değerinin güncel olarak tutulması

-          Halka arz ile yatırımcı nezdinde olumlu bir algı elde ettikten sonra finansman amaçlı kullanılabilecek diğer sermaye piyasaları enstrümanlarının ihracı (tahvil vb.) olarak

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın;

%3,7’sine tekabül eden tutarın, şirket faaliyetleri kapsamında revizyon amaçlı makine teçhizat alımları ile kum seperatör inşaat ve barınak revizyon yatırımları kapsamında kullanılması

Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %37’sine tekabül eden tutar ise şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılmasına,

Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %59,3’üne tekabül eden tutarın işletme sermayesi olarak kullanılmasına şirket tarafından karar verdiği açıklandı.

Halka Arzların Etkisiyle Borsada Yatırımcı Sayısı Rekor Kırmaya Devam Ediyor Halka Arzların Etkisiyle Borsada Yatırımcı Sayısı Rekor Kırmaya Devam Ediyor