Elektrik üreticilerinin, şebeke operatörlerinin, endüstriyel ve ticari tüketicilerin elektrik altyapısı alanlarında üretim ve satış faaliyetleri yürüten Türkiye merkezli teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

ekos fabrika

Sunduğu Hizmetler

Şirketin sunduğu hizmetler ve hizmet detayları şöyle biliniyor;

Anahtar Teslim Projeler

-          Yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri,

-          Mobil trafo merkezleri

-          Otomasyon Sistemleri

-          Servis hizmetleri

Primer ve Sekonder Saha Testleri

Güneş Enerjisi

-          Güneş enerjisi proje hizmetleri,

-          Güneş enerjisi proje geliştirme hizmetleri,

-          Güneş enerjisi finansmanı,

-          Güneş enerjisi EPC hizmetleri

Üretim Faaliyetleri

Şirketin yurt dışından ithal ederek sadece ticari satışını yaptığı otomasyon ve önleyici bakım sensörleri dışında, şirket tarafından satışı gerçekleştirilen ürünlerin tamamı, mühendislik katma değeri içeren ürünlerden oluşuyor.

Üretim Tesisleri

Şirketin merkezi Balıkesir OSB’de olup, merkez adresinde ana fabrika bulunmakta. Ana fabrikanın yanı sıra, şirket üretim faaliyetlerini, Balıkesir’de bulunan Balıkesir 2 fabrikası ve Balıkesir 3 fabirasında gerçekleştirmekte.

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

EKOS Halka Arz Detayları

Ekos Teknoloji, çıkarılmış sermayesinin 220 milyon liradan, 280 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 60 milyon payın halka arzı, SPK’nın onay vermesi halinde gerçekleştirilecek.

Halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %27,27 ve şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %21,43 olacak.

Payların halka arzı, Deniz Yatırım tarafından “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” uygulanarak, Borsa Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.

EKOS halka arzından pay almak isteyen yatırımcılar, belirlenecek olan halka arz tarihlerinde, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden işlem yapabilecek.

Borsada satış yöntemi uygulanacağı için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat oranı belirlenmeyecek.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirler ile,

%15-25 Balıkesir’de bulunan mevcut tesislerde (Ana fabrika, Balıkesir 2 fabrikası ve Balıkesir 3 fabrikası) kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar,

%5-10 Trafo fabrikası yatırımının tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı,

%25-30 Enerji depolama ve E-house (Kompakt Enerji Dağıtım Merkezleri) üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları,

%4-6 Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımları,

%25-30 İşletme sermayesinin güçlendirilmesi,

%4-6 Şirket küresel izdüşümünün artırılarak ihracat potansiyelinin yükseltilmesi,

%5-10 Enerji üretimi ve depolanmasına ilişkin GES, RES veya diğer yenilenebilir enerji santrali yatırımları olarak değerlendirilecek.